BIOS
Sterowniki
Program narzędziowe
Podręczniki
Prace badawcze
Obsługa klienta
Zastrzeżenia prawne
Prenumerata magazynu w formie elektronicznej
Zapisz/ wypisz
 
Szukaj
Produkt
FAQ
News
Nagrody
 
Bezpośrednia obsługa resellerów/
dealerów w zakresie procedury RMA

Z dniem 20 stycznia 2003 r. firma ABIT Computer Corp. uruchomiła w Polsce program bezpośredniej obsługi reselerów/dilerów w zakresie procedury RMA. Program ten ma na celu uproszczenie procesu gwarancyjnych napraw serwisowych i skrócenie czasu ich trwania do minimum. Procedura RMA nie obejmuje obsługi użytkowników końcowych - w razie wystąpienia konieczności dokonania naprawy gwarancyjnej proszeni są oni o skontaktowanie się ze sklepem, w którym dokonali zakupu naszych produktów.

W przypadku wystąpienia konieczności dokonania naprawy gwarancyjnej prosimy o bezpośredni kontakt z polskim biurem firmy ABIT za pomocą poczty elektronicznej ([email protected]) bądź drogą telefoniczną (0-71 718 12 39). W przypadku poczty elektronicznej po otrzymaniu zgłoszenia w godzinach przyjmowania reklamacji (pon.-piątek, godz. 9:00-16:00) gwarantujemy odpowiedź w ciągu jednej godziny.

Ze strony Zgłaszającego oczekujemy dokładnej informacji na temat zgłaszanego problemu. Wykorzystamy ją w celu podjęcia próby oddzielenia usterek wymagających naprawy od tych, które są wynikiem np. nieprawidłowego skonfigurowania urządzenia i mogą być usunięte bez konieczności odsyłania go do autoryzowanego Centrum Serwisowego, którego rolę pełni firma NMC-PE Polska Sp. z o. o., ul. Wąwozowa 15, 75-339 Koszalin. W przypadku, gdy produkt wymagać będzie naprawy, przydzielony mu zostanie numer identyfikacyjny RMA, który uprawni do wysłania produktu w celu dokonania naprawy w Centrum Serwisowym. Warunkiem uzyskania numeru RMA będzie przesłanie faksem (0-71 718 12 38) lub pocztą elektroniczną ([email protected] – załączniki w sumie maks. 1 MB) kopii faktury związanej z zakupem wraz z numerem seryjnym produktu.

Przesyłany produkt powinien zostać zapakowany w sposób zapewniający bezpieczne dostarczenie go do Centrum Serwisowego oraz oznaczony czytelnie na zewnątrz paczki przydzielonym numerem RMA. Za uszkodzenia mechaniczne wynikające z nieprawidłowego zapakowania firma ABIT nie będzie ponosić odpowiedzialności. W przypadku zauważenia wspomnianych uszkodzeń przesyłka zostanie niezwłocznie odesłana do nadawcy. Paczki bez oznaczenia RMA nie będą w Centrum Serwisowym przyjmowane, dlatego prosimy o zwrócenie w tej kwestii szczególnej uwagi. Koszty wysyłki do centrum serwisowego ponosi Zgłaszający. Produkt po naprawie odsyłany jest na koszt firmy ABIT.

Copyright© 2006 Universal ABIT Co., Ltd. All rights reserved.
Reproduction and distribution in any form without permission is strictly prohibited.
The abit logo is a registered trademark of abit.